Kiedyś to hydraulik musiał … instalacje wodociągowe

Instalacje wodociągowe opis prac związanych z wyposażeniem domków i mieszkań w urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne …

Poradnik z lat 70

Instalacje wodociągowe kiedyś ….

Narzędzia do instalacji sanitarnych i wodociągowych
Klucze dla instalatora sanitarnego

Zasilenie sieci wodociągowej

Instalację wodociągową można założyć w budynku, do którego jest doprowadzona woda z sieci miejskiej lub wiejskiej albo z własnego ujęcia wody. Prawidłowe działanie instalacji wodociągowej jest możliwe tylko przy dostępie do ujęcia wody o odpowiednim ciśnieniu i dostatecznej wydajności.

Dla przeciętnych domków można przyjąć, że minimalne ciśnienie na wejściu do instalacji wewnętrznej powinna wynosić co najmniej 0,2 MPa /2 atmosfery/. Wydajność źródła zaś nie powinna być mniejsza niż 1,5m3/h.

Parametry te dotyczą instalacji ciśnieniowej /zasilanej ze zbiornika hydroforowego lub z sieci miejskiej/. W instalacjach grawitacyjnych zaś /ze zbiornikiem strychowym/ mogą być niższe, ale pociągnie to za sobą pewne ograniczenia dla użytkowników. Szczegółowe informacje nt. źródeł ujęcia wody i ich wykonania podamy w innym z najbliższych numerów.

Przygotowanie do wykonania instalacji

Decydując się na samodzielne wykonanie instalacji wodociągowej trzeba przede wszystkim oszacować, jakie materiały będą potrzebne i w jakiej ilości. W tym celu należy sporządzić plan instalacji, ustalając w jakich miejscach będą się znajdować zawory czerpalne i jaką drogą będą prowadzone rury. Robi się to na tle planu rozmieszczenia pomieszczeń. Projektując drogę przebiegu przewodów należy kierować się następującymi zasadami:

 • rury trzeba prowadzić możliwie najkrótszą drogą do poszczególnych punktów odbioru
 • zmiana kierunku przebiegu rur musi odbywać się pod kątem prostym, z możliwie najmniejszą liczbą zakrętów
 • rury należy prowadzić równolegle lub prostopadle do ścian i sufitu
 • punkty czerpania wody powinny być zgrupowane w niewielkiej odległości od siebie i znajdować się w jednym pionie na poszczególnych kondygnacjach
 • nie wolno prowadzić rur na zewnątrz budynku i przez pomieszczenia , w których w zimie temperatura może spaść poniżej 0°C

Po sporządzeniu wstępnego projektu rysuje się kredą na ścianach przewidywany przebieg rur wodociągowych – rozpoczynając od końcówki wodomierza lub wylotu z hydroforu. W tabeli 1 podajemy parametry końcówek przewodów, służących do zasilenia poszczególnych zaworów czerpalnych. Mierząc długość odcinków rur oraz zliczając potrzebne kształtki, sporządza się zestawienie potrzebnych materiałów z podziałem na średnicę rur i kształtek.

Potrzebne materiały należy kupić z pewnym nadmiarem na ewentualne nieprzewidziane zmiany przebiegu przewodów i wady materiałowe /zwłaszcza kształtek/

Materiały jakich użyjemy w naszej instalacji wodociągowej

W instalacjach wodociągowych stosuje się wyłącznie rury stalowe ocynkowane do gwintowania, o różnych średnicach. Rur tych nie wolno łączyć przez spawanie. Obecnie wprowadza się również do instalacji wody zimnej rury ciśnieniowe z PCW, ale ze względu na trudności z ich nabyciem oraz wysokimi kosztami  i brakiem kształtek nie będziemy omawiać ich zastosowania. Dobór odpowiedniej średnicy rur wymaga przeprowadzenia dość skomplikowanych obliczeń.

W praktyce, jako wystarczające dla większości domków jednorodzinnych przyjmuje się następujące wielkości nominalne:

 • Ø 25mm – rury zasilające piony
 • Ø 20 mm – rury pionów
 • Ø 15 mm – rury zasilające punkty odbioru /gałązki/

Średnica rury zasilającej polewaczkę ogrodową powinna wynosić 20 mm. Często podaje się średnicę rur w calach. W tabeli 2 podajemy średnice nominalne rur w obu systemach miar.

Do łączenia odcinków rur stosuje się kształtki wykonane z mosiądzu, staliwa lub żeliwa. Na fotografii  przedstawiono kształtki stosowane w instalacjach wodociągowych. Przeznaczenie ich jest następujące:

 • Kolana

  – zmiana kierunku przebiegu rur o 90°. W sprzedaży są kolana z gwintem wewnętrznym na obu końcach lub z jednym wewnętrznym, a drugim zewnętrznym

 • Złączki

  – łączą dwa odcinki rur oraz pozwalają na przejście z gwintu zewnętrznego na wewnętrzny lub odwrotnie. Produkowane są z gwintem wewnętrznym /mufki/ lub z gwintem zewnętrznym /niple/

 • Trójniki

  – pozwalają na wykonanie odgałęzień w rurze wodociągowej, np. podłączenie gałązki do pionu

 • Dwuzłączki

  /śrubunki/służą do połączenia dwóch odcinków rur wówczas, gdy podczas montażu nie można obrócić żadnej z nich np. montażu bojlera. Stosowane są z uszczelnieniem stożkowym lub z uszczelką, w wersji prostej, kątowej lub jako trójnik.

Opisane kształtki są również produkowane w wersjach z jednoczesną redukcją średnicy gwintu, np. kolano może mieć jeden gKształtki do instalacji sanitarnych wodociągowychwint wewnętrzny ¾” drugi zaś zewnętrzny ½”.

Do zamykania przepływu wody służą różne zawory . Produkowane są zawory przelotowe, zwrotne, czerpalne pojedyncze lub zespolone /baterie/. Zawory przelotowe są wykorzystywane do podłączenia dopływu wody do poszczególnych odcinków instalacji wodociągowej.

W instalacji domku jednorodzinnego w zasadzie wystarczy umieszczenie dwóch zaworów przelotowych. Jeden na głównym przewodzie za wodomierzem lub hydroforem, drugi zaś na doprowadzeniu wody do polewaczki ogrodowej.

Zawór ten powinien ponadto mieć dodatkowy zaworek do spuszczania wody z przewodu.

Zawory zwrotne umożliwiają przepływ wody tylko w jedną stronę i w instalacjach wodociągowych są stosowane na doprowadzeniu wody z ujęcia oraz na doprowadzeniu do bojlera.

Oprócz wymienionych materiałów do wykonywania instalacji wodociągowej będą potrzebne pakuły /konopie/ oraz pokost. Materiały te służą do uszczelnienia połączeń gwintowanych .

Prowadzenie przewodów  wodociągowych

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej trzeba wybrać sposób prowadzenia rur. Są trzy możliwości:

 • montaż rur w bruzdach pod tynkiem
 • umieszczenie przewodów na powierzchni ściany i zakrycie ekranem
 • ułożenie i zamontowanie na ścianie bez zakrywania

Każdy ze sposobów ma wady i zalety. Umieszczenie przewodu wodociągowego w bruzdach jest bardzo pracochłonne i w wypadku pęknięcia rury konieczne jest rozkuwanie ściany, ale jest to rozwiązanie estetyczne. Lokalizacja rur za ekranem eliminuje wady poprzedniego rozwiązania, lecz kosztem zajęcia dodatkowej  powierzchni pomieszczenia.

Prowadzenie przewodów od wody po wierzchu jest proste, ale można je stosować tylko w pomieszczeniach podrzędnych, których wygląd nie ma znaczenia /piwnice, strychy/

Biorąc pod uwagę wymienione wady i zalety poszczególnych sposobów, proponujemy rozwiązanie mieszane. Rury rozprowadzające w piwnicy umieścić najlepiej na wierzchu ścian, piony zaś – za ekranem, razem z przewodami sieci kanalizacyjnej. Połączenia do poszczególnych punktów odbioru wykonuje się w bruzdach pod tynkiem lub w kanałach przykrytych glazurą.

Przystępując do wykonania instalacji trzeba wykuć otwory w stropach oraz bruzdy w ścianach. Stropy najlepiej przebić w kątach zwracając uwagę, aby miejsce przekucia otworu nie wypadło nad belką stropową lub głównym zbrojeniem. Średnica otworu powinna być mniej więcej o 2cm większa od średnicy rury. W razie zaś prowadzenia jednocześnie rury kanalizacyjnej otwór powinien mieć wymiary 15x15cm.

Bruzdy w ścianach powinny mieć takie wymiary, aby odległość powierzchni rury od lica muru bez tynku wynosiła ok 0,5cm. Jeżeli przewiduje się wyposażenie budynku w centralne zasilanie w ciepłą wodę, to pod gałązki doprowadzające wodę do zaworów czerpalnych zespolonych /baterii naściennych/ należy wykonać równoległe bruzdy w odległości 145mm

Cięcie i gwintowanie rur wodociągowych

CDN…

Średnia ocena
5 na 5 gwiazdek. 4 gł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W serwisie robót ziemnych stosujemy pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa komputerze. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki. mini-koparka.pl