Instrukcja BHP hydraulik

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA STANOWISKU HYDRAULIKA

Uwagi ogólne

Do samodzielnej pracy jako hydraulik w zakładzie  może przystąpić pracownik, który uzyskał dopuszczenie do pracy przez bezpośredniego przełożonego oraz:

 • posiada ważne badania lekarskie bez przeciwwskazań do wykonywania pracy na tym stanowisku i szkolenie BHP i PPOŻ,
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, ukończył 18 lat oraz jest wypoczęty, w stanie nie wskazującym na spożycie alkoholu i narkotyków i ubrany w odzież roboczą, ochronną. Instrukcja BHP Hydraulik

Przed rozpoczęciem pracy pracownik powinien:

 • Szczegółowo zapoznać się ze stanowiskową instrukcją bhp na stanowisku pracy oraz ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku pracy – ubranie robocze, buty robocze lub gumowe, rękawice gumowe oraz ochronne, nakrycie głowy. Jeśli istnieje taka potrzeba powinien być zabezpieczony w kask ochronny, okulary ochronne, maskę lub półmaskę). Zdjąć także z rąk wszystkie zbędne przedmioty takie jak biżuteria itp.
 • Wysłuchać szczegółowego instruktażu a ewentualne nieścisłości dotyczące przebiegu wykonywanych czynności wyjaśnić tak, by realizować zadanie w sposób bezpieczny.
 • Przygotować niezbędny sprzęt, narzędzia i pomoce (zestaw kluczy, młotki, podkładki, nakrętki, śruby, krany, zawory, rury, części zapasowe i zapoznać się z topografią miejsca pracy, szczególnie z położeniem układów wodnych, kanalizacyjnych, gazowych.
BHP instalator-hydraulik

UWAGA – w razie stwierdzenia uszkodzeń, czy usterek nie wolno podejmować pracy . Niezwłocznie powiadomić o takim fakcie swego przełożonego w celu szybkiej likwidacji zagrożeń. Po upewnieniu się, że zagrożenia zostały usunięte można przystąpić do pracy.

 1. W czasie pracy:

Należy ściśle stosować się do zaleceń instrukcji bhp oraz poleceń i wskazówek  przełożonych.

 • Podczas wykonywania pracy koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych i pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy.
 • Wykonywać tylko prace zlecone przez przełożonego a potrzebne materiały składować w taki sposób aby nie stwarzały zagrożeń wypadkowych.
 • Narzędzia powinny być odkładane na ściśle wyznaczone miejsca.

Do zadań wykonywanych przez hydraulika należą między innymi:

 1. Stała konserwacja instalacji i urządzeń wodociągowych: usuwanie przecieków, wymiana uszczelek, malowanie rur aby zabezpieczyć je przed korozją, wymiana uszkodzonych zaworów czerpalnych czy przelotowych – pamiętać o ich sprawdzeniu przez dokonanie prób, zabezpieczanie przed zamarzaniem instalacji wodociągowej podczas zimy.
 2. Konserwacja instalacji kanalizacyjnej: uszczelnianie złącz, oczyszczanie studzienek rewizyjnych, udrażnianie odpływów, zabezpieczanie przed przemarzaniem instalacji.
 3. Konserwacja instalacji wod kan i urządzeń centralnego ogrzewania: usuwanie przecieków,
 4. wymiana uszkodzonych zaworów, manometrów, termometrów,
 5. okresowe malowanie rur by zabezpieczyć je przed korozją,
 6. uzupełnianie izolacji cieplnej przewodów poziomych i pionowych tak aby nie doszło do przemarzania.
 7. Konserwacja instalacji gazowej: uszczelnianie instalacji poziomej i pionowej, zabezpieczanie kurków gazowych i liczników, pomiary szczelności instalacji gazowej, okresowe malowanie przewodów instalacji gazowej.

Uwaga: prace przy instalacji gazowej winny być wykonywane w dwie osoby

 1. Jeśli podczas wykonywania pracy pracownik zmuszony jest do skorzystania z narzędzi np. ślusarskich, czy wykonywać prace typowo ślusarskie (np. cięcie i gięcie rur) pracownik powinien przejść odpowiednie przeszkolenie stanowiskowe.
 2. Kiedy prace wykonywane są w wykopie pracownik powinien zachować niezbędne środki bezpieczeństwa. I tak:
 3. wykopy należy ogrodzić i odpowiednio oznakować oraz odeskować zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 4. w razie zaistnienia niebezpieczeństwa wystąpienia gazu – stosować ochrony osobiste a jeśli w wykopie znajdują się kable elektryczne pracę winien nadzorować elektromonter wyznaczony przez przełożonego.
 5. Prace wykonywane w studzienkach, przewodach kanalizacyjnych, zbiornikach winny być wykonywane przy asekuracji pracownika z zewnątrz. Zabronione jest używanie podczas wykonywania takich prac ognia otwartego.
 6. Jeśli prace są wykonywane na wysokości pracownik pracujący na stanowisku hydraulika winien stosować ochrony osobiste.

Pracownikowi nie wolno:

Nie stosować się do instrukcji i zaleceń przełożonych oraz stosować niebezpieczne metody pracy, tak, by stwarzać zagrożenia dla siebie, czy otoczenia, np. wykonywanie naprawy armatury, która jest pod ciśnieniem, lub:

 • pracować niechlujnie lub bez zachowania stosowania zasad pracy na stanowisku hydraulika,
 • podnosić ponad granicę dopuszczalną ciśnienie w armaturze, usuwać, zdejmować osłony,
 • używać niesprawnych narzędzi, zużytych, zaoliwionych lub doprowadzać do tworzenia się ,,poduszek powietrznych,, w instalacjach,
 • pracować bez nakazanych ochron osobistych lub pracować na wysokości nie mając do wykonywania takich prac uprawnień albo kiedy stanowisko nie jest odpowiednio zabezpieczone poręczami, siatkami ochronnymi a pracownik zabezpieczony pasami lub szelkami bezpieczeństwa,
 • naprawiać urządzeń elektrycznych będących pod napięciem – jeśli pracownik nie ma do tego odpowiednich uprawnień lub dotykać przewodów elektrycznych pod napięciem,
 • dopuszczać do pracy na swoim stanowisku pracy osoby postronne bez wiedzy przełożonego lub przeszkadzać innym w pracy albo tarasować przejścia i dojścia do stanowiska pracy, sprzętu p poż i wyłączników prądu elektrycznego.

Po zakończeniu pracy:

Należy dokładnie oczyścić stanowisko robocze, ułożyć narzędzia i przyrządy pomocnicze w miejscach na to przeznaczonych oraz oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć je na stałe miejsce ich przechowywania i upewnić się czy pozostawione stanowisko i urządzenia nie stworzą żadnych zagrożeń dla otoczenia.

Przekazać informacje o stanie wykonywanych prac swemu przełożonemu. Wyłączyć dopływ energii elektrycznej od maszyn i ułożyć narzędzia i przyrządy  pomocnicze w wyznaczonych miejscach oraz uporządkować stanowisko robocze.

W przypadku znalezienia się w bezpośrednim niebezpieczeństwie na skutek nieprzestrzegania przez zakład zasad bhp  pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy (zachowuje on prawo do wynagrodzenia), nie może jednak  odmówić podjęcia innej równorzędnej pracy, gdy niezwłoczne usunięcie zagrożeń przy poprzednio wykonywanej pracy nie jest możliwe.

Średnia ocena
0 na 5 gwiazdek. 0 gł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W serwisie robót ziemnych stosujemy pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa komputerze. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki. mini-koparka.pl