Instrukcja BHP konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bhp wod-kan
 1. Pracę konserwatora sieci wodno-kanalizacyjnej i C.O. może wykonywać pracownik który:
 • ukończył szkołę zawodową o specjalności instalatora, lub ma inne równorzędne uprawnienia, a w razie potrzeby także uprawnienia spawacza,
 • ukończył 18 lat,
 • posiada dobry stan zdrowia potwierdzony świadectwem lekarskim,
 • przy obsłudze sieci C.O. posiada zaświadczenie kwalifikacyjne „E”.
 1. Do pracy należy przystąpić trzeźwym, ubranym w odzież roboczą, rękawice ochronne i w zależności od potrzeb buty gumowe, okulary ochronne oraz sprzęt ochrony dróg oddechowych.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY

 1. Konserwator instalacji rurowej wod-kan i C.O. powinien:

– przed rozpoczęciem pracy dokładnie zapoznać się ze schematami instalacji oraz ich przebiegiem w obiekcie,

– ustalić kolejność wykonywania poszczególnych czynności,

– przygotować potrzebne narzędzia oraz sprzęt ochronny,

– przy wykonywaniu konserwacji lub naprawy czynnej sieci, odłączyć konserwowaną bądź naprawianą gałąź, redukując ciśnienie wewnątrz instalacji do zera,

– w celu zabezpieczenia zaworu odcinającego przed przypadkowym odkręceniem, zdjąć pokrętło zaworu lub umieścić tablicę ostrzegawczą z napisem „NAPRAWA NIE ODKRĘCAĆ”,

– przy wykonywaniu prac spawalniczych zabezpieczyć najbliższe otoczenie wokół miejsca pracy,

– przy wykonywaniu prac w kanałach lub studzienkach rewizyjnych należy:

 • zapewnić dokładne przewietrzanie,
 • nie wchodzić do kanału bez asekuracji drugiej osoby,
 • stosować półmaskę z pochłaniaczem par organicznych,
 • prace z otwartym ogniem wykonywać tylko w warunkach całkowitego braku zagrożenia wybuchem,
 • zabezpieczyć ogrodzeniem ochronne – ostrzegawczym wejście do kanału lub studzienki,

– zachować szczególną ostrożność przy:

 • pracach na czynnej instalacji grzewczej,
 • odpowietrzaniu instalacji, zwłaszcza w końcowej fazie odkręcania kurków i zaworów

2.Konserwatorowi zabrania się:

 • po wykonaniu konserwacji lub naprawy gwałtownego zwiększania ciśnienia w sieci (czynność tę należy wykonywać powoli i ostrożnie),
 • stosowania zużytych lub uszkodzonych narzędzi.
 1. Po zakończeniu pracy konserwator powinien:
 • sprawdzić czy nie został zaprószony ogień w przypadku wykonywania prac spawalniczych,
 • usunąć z zaworów tablice ostrzegawcze i założyć pokrętła,
 • uporządkować miejsce pracy oraz narzędzia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W razie wypadku przy pracy należy natychmiast powiadomić przełożonego, a stanowisko pracy pozostawić w stanie z chwili wypadku.
 2. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przy wykonywaniu powierzonej pracy, pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego w celu uzyskania wyjaśnienia sytuacji.
Średnia ocena
0 na 5 gwiazdek. 0 gł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W serwisie robót ziemnych stosujemy pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa komputerze. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki. mini-koparka.pl