Instrukcja BHP obsługa koparko-ładowarki

Instrukcja BHP koparko-ładowarki

Operator koparko-ładowarki powinien posiadać uprawnienia operatora koparko-ładowarek kat. III.
Kąt bezpiecznej pracy na wzniesieniach nie powinien być większy od 20°.

Ogólne zasady pracy na stanowisku operatora koparko-ładowarkiBHP Koparko-ładowarką instrukcja dla operatora

1. Przed pierwszym uruchomieniem maszyny należy zapoznać się z instrukcją obsługi i upewnić się, że działanie wszystkich urządzeń sterujących jest znane operatorowi.
2. Bez bezbłędnego opanowania wiedzy w zakresie obsługiwania maszyny, nie wolno przystępować do wykonywania pracy z jej użyciem.
3. Instrukcję obsługi należy mieć stale dostępną w kabinie maszyny.
4. Operator używający maszyny jest odpowiedzialny za spowodowanie zagrożenia zdrowia i życia osób postronnych.
5. Nie należy zezwalać młodocianym i dzieciom na wykonywanie pracy i przebywanie w pobliżu maszyny. Prace przy pomocy urządzenia mogą wykonywać jedynie osoby pełnoletnie.
6. Przed rozpoczęciem pracy za pomocą koparko-ładowarki należy być wypoczętym, zdrowym i w dobrej kondycji fizycznej, nie należy wykonywać pracy po spożyciu alkoholu lub narkotyku oraz leków osłabiających zdolność reagowania.
7. W czasie pracy należy stosować kombinezon roboczy z zapiętymi guzikami lub zamkami.
8. Środki ochrony indywidualnej przy pracy maszyną to:
a. kask,
b. obuwie robocze,
c. okulary ochronne,
d. ochronniki słuchu,
e. rękawice robocze.
9. Zabronione jest oddalanie się od koparko-ładowarki bez unieruchomienia silnika. Należy zawsze wyjąć kluczyk ze stacyjki.
10. Nigdy nie wolno dokonywać żadnych napraw bez uprzedniego wyłączenia silnika.
11. Nigdy nie należy używać maszyny ze zdjętymi zabezpieczeniami, takimi jak pokrywy i osłony.
12. Nie wolno wykonywać pracy uszkodzoną koparko-ładowarką.
13. Zabronione jest przewożenie w kabinie innych osób – kabina jest jednoosobowa.
14. Zabronione jest eksploatowanie koparko-ładowarki powyżej dopuszczalnych parametrów określonych w instrukcji użytkowania przez producenta.
15. Należy utrzymywać w czystości wszystkie naklejone na maszynie ostrzeżenia. Zniszczone i nieczytelne należy zastąpić nowymi.
16. W razie zabrudzenia odkrytych części ciała płynami eksploatacyjnymi lub smarami należy umyć zabrudzone miejsca ciepłą woda z mydłem lub pastą BHP i po zakończeniu prac posmarować kremem ochronnym.

Instrukcja bezpiecznej pracy

Przed rozpoczęciem pracy koparko-ładowarką

1. Dokonaj przeglądu maszyny i osprzętu przed każdym użyciem.
2. Sprawdź stan paliwa i w razie potrzeby uzupełnij jego brak, tankując zawsze na otwartym powietrzu. Tankuj paliwo przy wyłączonym silniku. Sprawdź dokręcenie nakrętki wlewu paliwa po tankowaniu. Okresowo, poprzez oględziny, kontroluj przewody paliwowe pod względem ich szczelności.
3. Przed wejściem do kabiny maszyny sprawdź stan techniczny stopnia i uchwytu. Wchodź do kabiny i wychodź z niej twarzą zwróconą do maszyny.
4. Sprawdź zabezpieczenia wszystkich sworzni przegubowych mocujących elementy osprzętu.
5. Czynności mocowania osprzętu musisz wykonywać z pomocą drugiej osoby.                                                                                                                                  6. Nie chodź pod podniesionym osprzętem, opuść osprzęt na ziemię przed wykonywaniem jego kontroli lub oględzin.
7. W przypadku wykonywania prac ziemnych w rejonie, gdzie przebiegają rury lub instalacje:
a) wodociągowe,
b) kanalizacyjne,
c) gazowe,
d) energetyczne,
e) telekomunikacyjne
Postępuj zgodnie z instrukcją uzyskaną od przełożonego, a jeśli takiej nie otrzymałeś, upewnij się, czy takie instalacje nie występują w miejscu wykonywania prac.
8. Pamiętaj, że każda odkryta rura żeliwna w miejscu wykonywania wykopu musi być traktowana jako rura
gazowa do czasu uzyskania całkowitej pewności, że nią nie jest.

Zasady bezpiecznego wykonywania pracy koparko-ładowarką

1. Uruchom silnik zgodnie z instrukcją użytkowania maszyny.
2. Kieruj maszyną i jej osprzętem roboczym będąc przypiętym pasami bezpieczeństwa.
3. Nie kieruj maszyną z niezablokowanymi drzwiami kabiny.
4. W przypadku, gdy maszyna przewracałaby się w czasie jazdy lub pracy, nie wyskakuj z kabiny.
5. W razie konieczności stabilizacji maszyny do wykonywania prac ziemnych, opuść stabilizatory.
6. W przypadku konieczności cofania upewnij się, że droga cofania jest wolna i nie znajdują się na niej przeszkody lub ludzie.
7. W czasie wykonywania wykopów w gruncie nie podjeżdżaj maszyną bliżej niż 0,6 m do klina odłamu dla danego rodzaju gruntu.
8. Zabezpiecz miejsce wykonywania prac w rejonie dostępnym dla osób postronnych barierami o wysokości 1,1 m ustawionymi w odległości nie bliżej niż 1 m od krawędzi wykopu. Na poręczach barier umieść tablice z napisem „Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy czerwone światło ostrzegawcze.
9. Prace z użyciem poszczególnych rodzajów osprzętu wykonuj zgodnie z instrukcją użytkowania maszyny.
10. Okresowo sprawdzaj, czy wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone. Uszkodzone wymieniaj.
11. Nie dopuszczaj do pracy silnika w pomieszczeniach zamkniętych i tam, gdzie nie ma dostatecznej wentylacji. Wydzielane prze silnik gazy spalinowe są trujące. Jeśli poczujesz się senny, zatrzymaj natychmiast silnik maszyny i wyjdź z kabiny na świeże powietrze.

Po zakończonej pracy koparko-ładowarką

1. Przed jazdą po drodze publicznej zabezpiecz ramię koparki przed wahaniami.
2. Po zakończeniu pracy a przed opuszczeniem elementów osprzętu na ziemię upewnij się, czy nie znajdują się tam ludzie.
3. Oczyść maszynę z brudu i zabezpiecz w miejscu postojowym.
4. Wykonaj czynności smarowania elementów ruchomych maszyny zgodnie z instrukcją obsługi.
5. Zwracaj uwagę na możliwość oparzenia gorącymi częściami silnika i tłumika.

BHP koparko-ładowarka uwagi końcowe

1. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszaj przełożonemu, a stanowisko pracy pozostaw w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
2. W razie wątpliwości co do zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, masz prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji i wydanie decyzji.

Średnia ocena
5 na 5 gwiazdek. 1 gł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W serwisie robót ziemnych stosujemy pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa komputerze. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki. mini-koparka.pl