Instrukcja BHP wykopy ręczne

INSTRUKCJA /BHP/  BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY WYKONYWANIU
RĘCZNYCH WYKOPÓW ZIEMNYCH

BHP Podczas prac ręcznych

Uwagi ogólne
Do samodzielnej pracy przy wykonywaniu ręcznych wykopów ziemnych może przystąpić pracownik:
1. Pełnoletni
2. Legitymujący się przeszkoleniem:
a. wstępnym, ogólnym i instruktażem stanowiskowym bhp,
b. w zakresie ochrony ppoż.,
c. mający zezwolenie na wykonywanie tej pracy od bezpośredniego przełożonego,
2. Dobrym stanem zdrowia potwierdzonym zaświadczeniem lekarza medycyny pracy.
Pracownik powinien być:
a. trzeźwy, wypoczęty,
b. ubrany w odzież roboczą (kombinezon roboczy latem, odpowiednie ubranie robocze zimą), która winna być czysta, obcisła, bez luźno zwisających elementów, rękawice robocze, w odpowiednim obuwiu roboczym, w miarę potrzeby powinien mieć na głowie kask ochronny.
Winien także:
a. zapoznać się z treścią instrukcji ogólnej i szczegółowej bhp oraz stosować się do nich w czasie pracy,
b. wysłuchać poleceń bezpośredniego przełożonego dotyczących przebiegu bezpiecznej pracy danego dnia roboczego, prawidłowego wykonywania zadań,
c. przygotować odpowiednio stanowisko pracy:
– sprawdzić stan narzędzi używanych w trakcie wykonywania pracy, miejsce w którym ma być wykonywana praca odpowiednio oznakować. Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach i innych miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach ziemnych należy wokół wykopów ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je w napis „osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy w czerwone światła ostrzegawcze,
– każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Należy przy tym pamiętać, że:
a. poręcze powinny być umieszczone na wysokości 1,10 m ponad terenem i ustawione w odległości
nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu,
b. w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć balami,
c. stan rozparcia lub podparcia ścian, a także stan zejść i dojść do wykopu należy sprawdzić przed każdym zejściem pracowników do wykopu.

Czynności pracownika podczas realizowania pracy:
1. Pracownik powinien wykonywać tylko prace zlecone przez przełożonego.
2. Stosować tylko sprzęt sprawny (łopaty, kilofy).
3. W uzasadnionych przypadkach stosować niezbędny sprzęt ochrony osobistej.Instrukcja bhp ręczne wykopy i prace
4. Pamiętać, że:
– dopuszcza się wykonywanie wykopów wąsko-przestrzennych do głębokości 1 m, zaś szeroko-przestrzennych do głębokości nie większej niż 2 m bez dodatkowego zabezpieczenia,
– jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu należy wykonać bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników.
– odległość między zejściami (wyjściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20m.
– skarpy należy odpowiednio zabezpieczać i tak:
a. szczelne ścianki, deskowanie stosuje się przy podparciu lub rozwarciu ścian wykopów przy wykopach o ścianach pionowych, o głębokości powyżej 2 m w gruncie skalistym i powyżej 1 m w pozostałych gruntach,
b. skarpy pochyłe stosuje się po dokładnym określeniu nachylenia skarp (parametry pochylenia zależne są od rodzaju gruntu oraz od poziomu wód gruntowych),

Średnia ocena
0 na 5 gwiazdek. 0 gł.
Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
5 based on 1 votes
Brand Name
BHP
Product Name
Instrukcja BHP wykopy ręczne
Price
free

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W serwisie robót ziemnych stosujemy pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa komputerze. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki. mini-koparka.pl