Przyłącze wodociągowe cena koszty , cenniki przyłącza za metr

Przyłącze wodociągowe cena /koszty i cenniki wykonania/

SPIS TREŚCI:

 • definicja przyłącza wodociągowego
  Definicja: Przyłącze wodociągowe cena budowy wody do domu, działki na czas budowy. Wniosek, kosztorys, zgłoszenie, projekt. Głębokość i średnica koszt 2018
 • koszty i cenniki przyłączy wodociągowych
 • przykładowa procedura wykonania przyłącza wodociągowego
 • – uzyskanie warunków technicznych przyłącza /wnioski, schematy, zgłoszenia/
 • – wykonanie projektu przyłącza
 • typowe warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej zawierają
 • przyłącze wodociągowe, cena za metr?
 • cenniki za przyłączenie do sieci wodociągowej
 • forum tematyczne “cenniki przyłącza wodociągowego”

Definicja przyłącza wodociągowego
Przyłącze wodociągowe definicja, projekty, warunki i procedury

Przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości. Wiele innych interpretacji i orzeczeń SN na przełomie ostatnich lat wprowadziło zamieszanie w jasnym określeniu definicji i zakresu przyłącza.

W przypadku przyłącza wodociągowego w definicji nie jest poruszany temat “granicy nieruchomości” dlatego przyłączem jest jest odcinek od sieci głównej do wewnętrznej instalacji w nieruchomości lub do studni wodomierzowej.

Nowa definicja przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w komentarzach

Koszty i cenniki przyłączy wodociągowych

Jednoznacznie nie można określić ceny metra przyłącza wodociągowego nie posiadając wiedzy na temat wytycznych zarządców sieci wod-kan miejsca przyłączenia, umieszczonej innej infrastruktury oraz innych czynników wpływających na “ceno-twórczość ” kompleksowego wykonania.

Czynnikami wysokości ceny końcowej za kompleksowe przyłącze wodociągowe są:

 • wytyczne oraz warunki techniczne wydawane przez administratora sieci wodociągowej
 • technologia, materiały ich parametry, średnice a niekiedy producent “promowany” przez MPWiK czy przedsiębiorstwo wodociągowe
 • klasa gruntu, wysokość wód gruntowych zakres odtworzenia istniejących nawierzchni
 • umiejscowienie sieci głównej i zależne od tego dodatkowe uzgodnienia /np. przecisk, zajęcie pasa drogowego na czas robót ziemnych/

Przykładowa procedura wykonania przyłącza wodociągowego

1. Uzyskanie warunków technicznych na podłączenie wody

Aby przyłączyć się do sieci wodociągowej ( kanalizacyjnej) należy:
– wypełnić zlecenie wniosek o podanie warunków technicznych,
– oraz załączyć aktualną mapę zasadniczą w skali 1:500 do celów projektowych- sporządzonej przez uprawnionego geodetę i schemat przyłącza wodociągowego .
Termin wydania warunków technicznych przez MPWiK wynosi do 14 dni od daty złożenia zlecenia. Wydanie warunków jest odpłatne według cennika obowiązującego w Zakładzie. Zlecenie złożone na druku udostępnionym w siedzibie zakładu

2. Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego
Ceny za projekt, wykonanie, przyłącza warszawa

Po uzyskaniu warunków należy, zlecić projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego (kanalizacyjnego) w oparciu o otrzymane warunki techniczne i zatwierdzony schemat. Wykonany projekt (w dwóch egzemplarzach) należy uzgodnić z Kierownikiem Zakładu  w celu sprawdzenia jego zgodności z wydanymi warunkami technicznymi.
Termin uzgodnienia projektu wynosi do 7 dni od daty jego przedłożenia.

Projekt techniczny przyłącza powinien zawierać:
– część opisową:
1. Opis techniczny.
2. Aktualne warunki techniczne wydane przez Zakład.
3. Aktualną opinie/pkt.anulowany/                                                                                                                                                                                                                  4. Określony stan prawny na trasie projektowanego uzbrojenia w tym, zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, ( jeżeli jest więcej niż jeden), do której są projektowane przyłącza oraz zgodę właścicieli nieruchomości, przez którą przebiegać będzie projektowane przyłącze.

Przyłącze wodociągowe

– cześć rysunkową dla przyłącza wody:
1. Mapę zasadniczą z zaznaczeniem kolorem trasę przyłącza.
2. Rzut piwnicy (przyziemia lub rysunek studni wodociągowej).
3.Profil przyłącza wodomierzowego z zaznaczonymi urządzeniami podziemnymi istniejącymi i projektowanymi.
4. Ewentualnie inne rysunki wynikające z potrzeb wykonawstwa przyłącza.

– cześć rysunkową dla przyłącza kanalizacyjnego
1. Mapę zasadniczą z zaznaczoną trasą przyłącza.
2. Profil kanalizacji.
3. Rysunek studni rewizyjnej lub inspekcyjnej.

Typowe warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej zawierają:

 • dane inwestora i adres obiektu, działki przyłączanej do sieci wodociągowej
 • wytyczne odnośnie uzbrojenia, średnica rury jej lokalizacji oraz materiałów i sposobu wcinki do sieci głównej
 • informacje dotyczące zgłoszeń, uzgodnień, miejscowych wytycznych i odbiorów końcowych
 • dodatkowe sugestie dotyczące minimalnej głębokości posadowienia przewodu wodociągowego, załamań, spadku,  sposobu wejścia do studni wodomierzowej czy miejsca przeznaczonego na lokalizację wodomierza, wytyczne,  zgłoszenie odbioru robót ….

Przyłącze wodociągowe cena za metr?

Przyłącze wodociągowe cena za metr

Pytanie bardzo często zadawane wykonawcom zewnętrznych instalacji wod-kan. Rozrzut w zależności od długości całego przyłącza, poziomu urbanizacji i lokalizacji tak ogromny……

W następnym wątku postaramy się opisać dwie inwestycje, zadamy pytania wykonawcom i zarządcą sieci wodociągowych.

Cenniki za przyłączenie do sieci wodociągowej

Na podstawie informacji  podanych na portalach ogłoszeniowych 2017-2018r:

 • przyłącze wodociągowe 40-50mm /46,00-320,00 zł/
 • wcinka do sieci wodociągowej /380,00-2200,00 zł/
 • studnia wodomierzowa /750,00-1500,00/
 • zasuwa domowa na przyłączu /380,00-1200,00/
  Przyłącze wodociągowe jego ceny, kalkulacje i projekty wykonawców
 • przecisk w rurze osłonowej /110,00-250,00/

Podsumowanie: Znaleźliśmy oferty cenowe na przyłącza zaczynające się już od ok. 2000,00 za kompleksowe wykonanie, widzieliśmy również kalkulacje przedstawione Inwestorowi gdzie przyłączenie do sieci czasem związane z przedłużeniem istniejącego przewodu sieci głównej opiewało na ok. 30000,oo zł /ups: prawdopodobnie działka była tania/

Części składowe przyłącza wodociągowego /punkty do kosztorysu/

 • Wcinka /włączenie/ do sieci wodociągowej

Wykonywane przeważnie za pomocą tzw. nawiertki /opaski/ w zależności od wytycznych i materiału z jakiego jest wykonany główny przewód wodociągowy.

 • Zasuwa domowa

Zawór /zasuwa domowa/ zlokalizowany w zależności od uregulowań miejscowego zarządcy sieci zaraz za wcinką do wodociągu lub przy granicy naszej działki. Tzw. skrzynka uliczna umożliwia nam dostęp z poziomu terenu do zakręcenia lub odkręcenia wody.

 • Przewód wodociągowy

Rura PE o średnicy 40 lub 50mm, sprzedawana w zwojach. Kupując przewód z PE zwróćmy uwagę nie tylko na średnicę rury ale także na grubość ścianki oraz oznaczenie SDR… określone w warunkach ewentualnie w projekcie.

 • zestaw wodomierzowy – studnia wodomierzowa
 • inne: taśma ostrzegawczo-sygnalizacyjna, drugi wodomierz do pomiaru “wody na ogród”,

Inne: “przyłącze wodociągowe”

 

Średnia ocena
5 na 5 gwiazdek. 2 gł.

 • Wrzesień 8, 2018 at 9:16 pm
  Permalink

  Przyglądam się tym wykonawcom przyłączy na terenie …….. . i nasuwa się czasami pytanie związane z odbiorami. Czemu wykonawcy są tak nierówno traktowani. Ten kto robi przyłącze wodociągowe czy kanalizacyjne gdy jest polecany przez Mpwik czy biuro projektowe ma po prostu łatwiej, nie musi przyjechać inspektor zobaczyć odkryty jeszcze wykop, nikt nie patrzy co leci dowykopu podsypka przyłącza etc. … operator

  Reply
  • Wrzesień 9, 2018 at 7:56 pm
   Permalink

   Heh. To nie wiesz, że tam gdzie jeszcze konserwatorzy, pracownicy, Kierownicy nie mają lojalek na wykonywanie przyłączy to robót nie oddają w “obce ręce”. Nawet jak nie robią sami to mają “zaprzyjaźnione” firmy …..

   Reply
 • Wrzesień 17, 2018 at 7:19 am
  Permalink

  Dajcie mi takiego wykonawce, który za 50-120zł wykona przyłącze np. dla mpwik w Warszawie zgodnie z wszystkimi regulacjami i narzuconymi wymaganiami. Na chwilę obecną posiadam do wykonania ok 20 przyłączy wod-kan w Warszawie i dwie duże rozbudowy sieci /łącznie z pompownią/ Andrzej wodkanburod@op.pl

  Reply
 • Wrzesień 27, 2018 at 5:31 am
  Permalink

  Poszukuję samodzielnej ekipy do budowy sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych. Teren budowy Warszawa, Łódź okolice, zapewniam zakwaterowanie i potrzebne maszyny narzędzia. Pozdrawiam Arek arek.wod-ram@gmail.com

  Reply
 • Październik 16, 2018 at 10:00 am
  Permalink

  Szukam sprawnej ekipy na przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, odwodnienia, drenaże …. itp. Teren działania /Warszawa i tereny na zachód mazowieckie/ kontakt Darek darek.darbud@gmail.com

  Reply
 • Październik 24, 2018 at 11:52 am
  Permalink

  Jak to dobrze, że na małych wodociągach można wykonać przyłącze w sposób “oszczędnościowy”.
  Przyłącze wykonałam długie bo 63m. Podsumowanie: Praca koparki mini 550,00 zł, hydraulik 300,00 zł , materiały 1040,00 zł co daje 30,00 zł za metr przyłącza wodociągowego. Najtańsza oferta całościowa 5500,00 najdroższa 7900,00 ……. . I nie mówcie Panowie, że to nie fachowo :-))

  Reply
 • Grudzień 4, 2018 at 12:52 am
  Permalink

  Definicja przyłącza wodociągowego została rozstrzygnięta “nareszcie” Uchwałą Sądu Najwyższego:
  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r.
  ​1. Przyłączem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej;

  2. Przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości.

  Reply
  • Grudzień 5, 2018 at 12:20 am
   Permalink

   No nie wiem czy “nareszcie”. Uchwała ta powoduje konieczność ponoszenia większych kosztów przy budowie przyłącza wodociągowego przez Inwestora. Wcześniej szczególnie małe gminy rozbudowując sieć wodociągową bardzo często doprowadzały przyłącze do granicy posesji. Cena przyłącza w takim przypadku nie obejmowała odcinka granica działki-sieć wodociągowa.

   Reply
 • Grudzień 29, 2018 at 7:44 am
  Permalink

  Poproszę o namiar na wodociągowca który robi przyłącza po 50,00 no dobra 100,00 zł. Borykam się z mieszkańcami budynków tzw. szeregowców. Nastąpiła pewna zmiana związana z dostawcą wody, wcześniej było własne ujęcie teraz wykonaliśmy główną sieć zaopatrującą nasze budynki w wodę. Główny przewód wodociągowy był wykonywany metodą “przecisku” teraz szukamy sprawnej i taniej firmy do przyłączy.
  Do wykonania 43 przyłącza wodociągowe o długości 17-22m + studzienka wodomierzowa + odcięcie /przepięcie/ w stare wejście do budynku. Kilku mieszkańców chce także zainstalować dodatkowy wodomierz na podlewanie. Lokalizacja okolice Warszawa /Rembertów/ zainteresowanym prześlę projekty i uzgodnienia z mieszkańcami. Tylko oferty na wszystkie przyłącza /niektóre działki bardziej lub mniej “zurbanizowane”/ Kontakt Zenek T. e-mail: tzenws@op.pl

  Reply
 • Luty 14, 2019 at 3:30 pm
  Permalink

  dzień dobry szukam wykonawcy który wykona przyłącze wody w Pruszkowie. Posiadam projekt który trzeba uzgodnić o nadzór z MPWiK Warszawa ul. brukselska. kontakt grzegorz.podolski@tlen.pl

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W serwisie robót ziemnych stosujemy pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa komputerze. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki. mini-koparka.pl