Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne

Definicje przyłączy wodno-kanalizacyjnych

Przyłącze wodociągowe- odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją w nieruchomości odbiorcy usług ….

Przyłącze kanalizacyjne- odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną ….

Wiele interpretacji i orzeczeń Sądów na przełomie ostatnich lat wprowadziło zamieszanie w jasnym określeniu definicji i zakresu przyłączy wodno-kanalizacyjnych. W 2017r. Sąd Najwyższy w siedmioosobowym składzie, udzielił odpowiedzi i podjął uchwałę precyzującą definicje w poniższym brzmieniu.

Przyłącze wodociągowe definicja

Wyjaśnienie pojęcia: przyłącze wodociągowe definicja

Przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości.

Przyłącze kanalizacyjne definicja

Wyjaśnienie pojęcia: przyłącze kanalizacyjne definicja

Przyłączem kanalizacyjnym Przyłączem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej


Koszty oraz cenniki przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych

Cenniki przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Jednoznacznie nie można określić ceny metra przyłącza wodociągowego czy kanalizacyjnego.

Nie posiadając wiedzy na temat wytycznych zarządców sieci wod-kan, zagłębienia przewodu odprowadzającego ścieki, miejsca przyłączenia do sieci głównej, umieszczonej innej infrastruktury oraz innych czynników wpływających na “ceno-twórczość ” kompleksowego wykonania przyłącza wody i kanalizacji.

Czynnikami wysokości ceny końcowej za kompleksowe przyłącza są:

 • wytyczne oraz warunki techniczne wydawane przez administratora sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
 • sama długość wykonywanego podłączenia wody i kanalizacji /im dłuższe tym tańsza cena jednostkowa 1 metra/
 • technologia, materiały ich parametry, średnice a niekiedy producent “promowany” przez MPWiK czy przedsiębiorstwo wodociągowe
 • klasa gruntu, wysokość wód gruntowych zakres odtworzenia istniejących nawierzchni
 • zagłębienie głównego przewodu sieci kanalizacyjnej, ilość załamań i związane z nimi koszta studni rewizyjnych
 • technologia włączenia do głównej sieci wodociągowej
 • umiejscowienie sieci głównej i zależne od tego dodatkowe uzgodnienia /np. przecisk, zajęcie pasa drogowego na czas robót ziemnych, kolizje z inną infrastrukturą, sposób wcinki/


Przykładowa procedura wykonania przyłącza wody i kanalizacji

1. Uzyskanie warunków technicznych przyłączy wod-kan                   

Aby przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej należy:
wypełnić zlecenie wniosek o wydanie warunków technicznych, oraz załączyć aktualną mapę zasadniczą w skali 1:500 do celów projektowych- sporządzonej przez uprawnionego geodetę oraz szkic lub schemat przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego .

Typowe warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zawierają:

 • dane inwestora i adres obiektu, działki przyłączanej do sieci kanalizacyjnej
 • wytyczne odnośnie uzbrojenia, średnica rury jej lokalizacji, studni kanalizacyjnych i wodomierzowych oraz materiałów i sposobu wcinki do sieci głównej
 • informacje dotyczące zgłoszeń, uzgodnień, miejscowych wytycznych i odbiorów końcowych
 • dodatkowe sugestie dotyczące minimalnej głębokości posadowienia przewodów wodno-kanalizacyjnych, załamań, spadku,  sposobu podłączenia do sieci głównej czy miejsca przeznaczonego na lokalizację studni kanalizacyjnej, wytyczne,  zgłoszenie odbioru robót ….
Szkic przebiegu przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

Odręczny szkic sposobu poprowadzenia mediów do naszego domu jest dobrą wskazówką dla administratora sieci i projektanta przyłączy wod-kan ponieważ to my mamy wiedzę- gdzie jest usytuowane miejsce docelowe doprowadzenia przyłącza wodociągowego /przeważnie kotłownia/ oraz jaki jest przebieg kanalizacji podposadzkowej i gdzie wychodzi przewód od którego poprowadzimy dalej rurociąg przyłącza kanalizacyjnego.

Termin wydania warunków technicznych przez Przedsiębiorstwo wynosi przeważnie 14 dni od daty złożenia zlecenia. Wydanie warunków jest odpłatne według cennika obowiązującego w MPWiK.

2. Wykonanie projektu przyłącza

Po uzyskaniu warunków należy, zlecić projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w oparciu o otrzymane warunki techniczne, wytyczne dostawcy wody i odbiorcy ścieków. Wykonany projekt (w dwóch egzemplarzach) należy uzgodnić w celu sprawdzenia jego zgodności z wydanymi warunkami technicznymi.
Termin uzgodnienia projektu wynosi do 7 dni od daty jego przedłożenia.

Projekt techniczny powinien zawierać:

– część opisową dotyczącą wykonywanych przyłączy

Opis techniczny.

Aktualną opinie/pkt.anulowany/ Określony stan prawny na trasie projektowanego uzbrojenia w tym, zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, ( jeżeli jest więcej niż jeden), do której są projektowane przyłącza oraz zgodę właścicieli nieruchomości, przez którą przebiegać będzie projektowane przyłącze.

Aktualne warunki techniczne wydane przez Zakład, Przedsiębiorstwo

– cześć rysunkową dla przyłącza kanalizacji i wodociągu:
1. Mapę zasadniczą z zaznaczeniem kolorem trasę przyłączy wod-kan.
2. Rzut piwnicy (przyziemia, schemat studni wodomierzowej i kanalizacyjnej, schemat zestawu wodomierzowego, ).
3.Profil przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego z zaznaczonymi urządzeniami podziemnymi istniejącymi i projektowanymi.

Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne- jaka cena za metr?

Ile zapłacimy 1m /jeden metr/ przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne cena wykonania kompleksowej inwestycji

Pytanie bardzo często zadawane wykonawcom zewnętrznych instalacji wod-kan. Rozrzut w zależności od długości całego przyłącza, ilości studni rewizyjnych, sposobu włączenia do głównej sieci kanalizacyjnej, poziomu urbanizacji i lokalizacji tak ogromny……

W następnym wątku postaramy się opisać dwie inwestycje, zadamy pytania wykonawcom i zarządcą sieci kanalizacyjnych.

Przyłącze /tabela/

 • przyłącze wodociągowe cena
 • przyłącze kanalizacyjne cena

Na podstawie informacji  podanych na portalach ogłoszeniowych 2017-2018r:

za co?Przyłącze wodociągowePrzyłącze kanalizacyjne
1 metr przyłączaod 46,00-320,00 40-50mmod 90,00-420,00 160mm
Wcinka do sieciod 380,00-2200,00od 550,00-4000,00
Studnia od 750,00-1500,00od 600,00-2600,00
Zasuwaod 380,00-1200,00 od 380,00-3400,00
Przeciskod 90,00-250,00od 180,00-420,00
Projektod 200,00-550,00 od 200,00-550,00

Skąd takie różnice cen w tabeli i co z czym?

 • Metr przyłącza czy to wodociągowego czy kanalizacyjnego zależny głównie od długości całkowitej, zagłębienia, przebiegu /kolizje, istniejąca infrastruktura, woda gruntowa itp./
 • Wcinka do sieci głównej. W przypadku wodociągu cena zależna od materiału sieci głównej oraz technologi i zastosowania “opaski” danego producenta. Przy włączeniu do kanalizacji to sposób podłączenia /istniejąca studnia rewizyjna, tzw. nakładka kanalizacyjna czasami budowa nowej studni na głównej sieci kanalizacyjnej.
 • Studnia wodomierzowa przy przyłączu wodociągowym i studnia rewizyjna przy przyłączu kanalizacyjnym- zarówno w jednym i drugim przypadku może być w wersji PCV oraz z kręgów betonowych. Dodatkowym elementem rzutującym na koszt całkowity studni może być klasa włazu żeliwnego /wytrzymałość na obciążenia/
 • Zasuwa- w przypadku wody jest elementem zewnętrznym przyłącza i służy do zakręcenia wody w przypadku awarii na przyłączu. Cena zależna głównie od producenta i technologii /gwintowana, kołnierzowa/ dodatkowo dochodzi obudowa zasuwy i skrzynka zasuwy domowej. Zasuwa kanalizacyjna /burzowa/ jest montowana głównie w miejscach gdzie “kanalizujemy” piwnicę- zapobiega tzw. cofkom z sieci w przypadku niewydolności lub zapchania głównej magistrali kanalizacyjnej.
 • Przecisk jest metodą bez-wykopową poprowadzenia naszych przyłączy wod-kan, powinien być wykonany w rurze osłonowej szczególnie w pasie drogowym i miejscach kolizji z innymi mediami.

Podsumowanie: Znaleźliśmy oferty cenowe na przyłącza zaczynające się już od ok. 2000,00 za kompleksowe wykonanie, widzieliśmy również kalkulacje przedstawione Inwestorowi gdzie przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej  /domu jednorodzinnego/ wynosiło 20000,00 zł /20-25m do wcinek wod-kan/.

Średnia ocena
5 na 5 gwiazdek. 1 gł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W serwisie robót ziemnych stosujemy pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa komputerze. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki. mini-koparka.pl